Ungdomsskolebestyrelsen

August 2019 - 15 medlemmer

Kent Mosgård – repr. Byrådet - formand 

Anja Reilev - repr. Byrådet - næstformand 

Pia Havgaard Henriksen repr. for LO Vestfyn

Tue Christiansen  repr. for Dansk Byggeri

Søren Høgstedt lærerrepr. 10’eren

Eva Charles medarbejderrepræsentant Ungdomsskolen
Erik Dyg Sørensen Medarbejderrepræsentant Ungdomsskolen  

Johanne Rye Olsen, elevrepræsentant for fælleselevrådet
Viktor Lindegaard, 
elevrepr. Ungdomsrådet

Britta Skovbro-Rasmussen, forældrerepr.  10’eren 

Vakant, elevrepræsentant 10’eren

 

Tilforordnede: 

Klaus Andreasen,  Skoleleder Vestre

Birgitte Dyrbye Jensen, Ungdomsskoleleder og leder af 10.kl 

Anders Bo Thorsted, Afdelingsleder i Ungdomsskolen

Morten Andersen, Musikskoleleder