Ungdomsskolebestyrelsen

August 2018 - 15 medlemmer 

Kent Mosgård – repr. Byrådet - formand 

Anja Reilev næstformand 

Pia Havgaard Henriksen repr. for LO Vestfyn

Tue Christiansen  repr. for Dansk Byggeri

Søren Høgstedt lærerrepr. 10’eren

Eva Charles medarbejderrepræsentant Ungdomsskolen 

Erik Dyg Sørensen Medarbejderrepræsentant Ungdomsskolen 

Anja Hila, Fælleselevråd Jyllandsvej 39,5500 Middelfart

Emil Hauvgaard Jepsen,  elevrepr. Ungdomsrådet

Helle Gandløse forældrerepr.  10’eren 

Chris Nørgård Lienhardt Simonsen, elevrepræsentant 10’eren

 

Tilforordnede: 

Klaus Andreasen,  Skoleleder Vestre

Birgitte Dyrbye Jensen Ungdomsskoleleder og leder af 10.kl 

Anders Bo Thorsted Afdelingsleder i Ungdomsskolen

John Rasmussen Musikskoleleder