Sommerskolen

Sommerskolen er et tilbud til alle børn i Middelfart Kommune, som går i børnehaveklasse til og med 6. klasse. Hvert år tilbydes en lang række fritids- og sportsaktiviteter rundt om i kommunen. Sommerskolen er på hverdagene i de første 2 uger samt sidste uge af skolernes sommerferie.

 

Historien bag
I 1986 satte en kreds af forældre fra Båring og Nørre Aaby sig sammen for at lave aktiviteter for børn i starten af skolernes sommerferie, hvor en stor del af forældrene stadig var på arbejde. En henvendelse til Nørre Aaby Kommune fik positiv respons og kommunens familiekonsulenter skulle stå for det praktiske med udsendelse af programmer og ansættelse af instruktører til de forskellige værksteder. Målgruppen var børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse, som gik i kommunens skoler.

Finansieringen af Sommerskolen skete ved tilskud fra kommunen, brugerbetaling, fonde, sponsorering fra virksomheder og forretninger i Nørre Aaby Kommune.

Dette tilbud har været i kommunen lige siden med stor succes, og en masse børn har haft gavn og glæde af tilbuddet. Nørre Aaby Ungdomsskole overtog de praktiske opgaver fra 2001.

Efter kommunesammenlægningen i 2007 er Sommerskolen fortsat for hele Middelfart Kommune, og det er nu Middelfart Ungdomsskole, der står for de praktiske opgaver.